cách nói chúc may mắn bằng tiếng latin


Câu trả lời 1:

Bonam fortunam!

Họ đã sử dụng thứ được gọi là “lời buộc tội của sự cảm thán” để truyền đạt mong muốn dưới dạng danh từ (thêm một động từ và nó trở nên thách thức hơn).

Trong tiếng Anh, chúng ta đã mất từ ​​buộc tội ngoại trừ các từ: tôi, anh ấy, cô ấy, chúng tôi, họ, và người gần như không còn tồn tại, cũng như từ cổ xưa thee.

Hy vọng rằng sẽ giúp!


Câu trả lời 2:

Utinam fortuna!


Câu trả lời 3:

Có một câu nói tiếng Latinh nổi tiếng: "fortuna audaces iuvat" = "may mắn ủng hộ những người táo bạo". Vì vậy, tôi có thể tưởng tượng: "Fortuna te iuvet!" = may mắn có thể chiếu cố bạn!


Câu trả lời 4:

Người La Mã sử ​​dụng "Res secundae", có nghĩa là một cái gì đó giống như "thứ thứ hai." Nó là một cách diễn đạt thành ngữ cho “thịnh vượng”, “thành công”.


Câu trả lời 5:

Benediximus là từ dùng để chúc may mắn trong tiếng Latinh.


Câu trả lời 6:
Benediximus

Câu trả lời 7:

bona fortuna


Câu trả lời 8:

Bona fortuna.