làm thế nào để có được bạch kim pokemon palkia


Câu trả lời 1:

Để có được Palkia trong Platinum, bạn phải hoàn thành câu chuyện trên Spear Pillar. Sau đó lấy Lustrous Orb từ Mt. 4F 2 của Coronet từ trên đỉnh thác nước trong một khu vực nhỏ của hang động, yêu cầu Lướt sóng và Thác nước để tiếp cận. Quả cầu Adamant cũng ở đó. Sau đó, bạn cần phải đến Spear Pillar, nơi có Lustrous Orb sẽ tiết lộ một cánh cổng cho Palkia và bạn có thể vào để chiến đấu với nó. Nó ở cấp độ 70 và nó biết đòn tấn công Vật lý Loại Thường, Đòn tấn công Đặc biệt Loại Mặt đất Sức mạnh Trái đất, Di chuyển Trạng thái Loại Tâm linh, Heal Block và Đòn tấn công Đặc biệt Loại Rồng Spacial Rend.