làm thế nào để kiểm tra sự chạy ra của trục


Câu trả lời 1:

Runout phải được đo so với trục. Vì vậy, bước một là xác định (các) tính năng bạn sẽ sử dụng để hỗ trợ trục của bạn trong khi bạn quay nó. Thông thường, bạn sử dụng các tạp chí ổ trục mà trục sẽ được hỗ trợ trong ứng dụng của nó. Hoặc nếu chỉ có một nhật ký, bạn có thể gia công bằng máy tiện. Hoặc bạn có thể xoay nó giữa các trung tâm, nếu đó là điều bạn chọn làm.

Bước hai là xác định tính năng nào bạn sẽ đo thời gian chạy. Lấy một chỉ báo quay số được gắn trên một cánh tay và chạm vào bề mặt đó. Quay trục xung quanh và đọc tổng chuyển động của chỉ báo (số đọc tối đa trừ số đọc tối thiểu).