cách chặn bình luận trên ảnh facebook


Câu trả lời 1:

Đơn giản vậy thôi. Làm theo các bước sau:

Bước 1 - Đi tới cài đặt.

Bước 2 - Trong tab chung, bạn sẽ có thể thấy một thứ gọi là "Bài đăng của khách truy cập"

Bước 3 - Nhấp vào Bài đăng của khách, khi nó mở rộng, bỏ chọn 'cho phép ảnh và video'.

Bước 4 - Lưu thay đổi!

…. và nó đã hoàn thành.


Câu trả lời 2:

Tài khoản Facebook của tôi. Làm ơn sao lưu ảnh của tôi nd frnd plz