Làm thế nào tôi có thể biết sự khác biệt giữa các thể loại EDM một cách dễ dàng chỉ bằng cách nghe nó?


Câu trả lời 1:

Nó sẽ đến với thời gian.

Bạn càng nghe nó, bạn sẽ càng nhận ra sự khác biệt tinh tế trong mọi thể loại.

Ví dụ, Techno không thực sự có bất kỳ giai điệu nào. Đó là sự kết hợp giữa trống và bass tạo ra một đường rãnh.

Deep house có xu hướng có một đường cơ sở hấp dẫn và một số hợp âm, giai điệu, vv

Nhà công nghệ có mũ hi và bộ gõ liên tục.

Một số bài hát rất khác biệt trong thể loại của họ. Nhưng nhiều thời gian một bài hát sẽ có các yếu tố khác nhau thuộc các thể loại khác nhau và mọi người sẽ bị cuốn vào việc cố gắng phân loại nó khi nó thực sự không quan trọng.

Tôi muốn phân loại các bản nhạc theo thời gian chúng sẽ được phát trong một tập hợp trong một câu lạc bộ hoặc lễ hội. Ví dụ: theo dõi thời gian cao điểm, buổi chiều, không khí mở, năng lượng thấp, năng lượng cao, bài hát kết thúc, v.v.